Komarine Romdenh-Romluc (Ed.): Wittgenstein and Merleau-Ponty, Routledge, 2017

Wittgenstein and Merleau-Ponty Book Cover Wittgenstein and Merleau-Ponty
Routledge Research in Phenomenology
Komarine Romdenh-Romluc (Ed.)
Routledge
2017
Hardback £105.00
178