Larisa Cercel, Marco Agnetta, María Teresa Amido Lozano (Eds.): Kreativität und Hermeneutik in der Translation, Narr Francke Attempto Verlag, 2017

Kreativität und Hermeneutik in der Translation Book Cover Kreativität und Hermeneutik in der Translation
Translationswissenschaft, Band 12
Larisa Cercel, Marco Agnetta, María Teresa Amido Lozano (Eds.)
Narr Francke Attempto Verlag
2017
Paperback 88,00 €
469

Lascia un commento